text.skipToContent text.skipToNavigation

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V APLIKACI DUNI VISUALISER

Duni dodává inovativní koncepty stolování, kreativních obalů a řešení pro zabalení jídla s sebou pro firemní i soukromé zákazníky. Všechny položky naší nabídky byly navrženy s cílem vytvořit atmosféru GOODFOODMOOD® a odráží několik desetiletí specializace na materiály a design.

Ať už jste zákazníkem společnosti Duni, zaměstnancem nebo obchodním partnerem, vize Duni je o vás. Je proto důležité, abychom vás lépe poznali.

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je shromažďování informací o uživateli. Pokud toto čtete, pravděpodobně vás zajímá, jaká data shromažďujeme a jak je používáme. Pokračujte ve čtení a dozvíte se více.

Bez vašich informací by byla naše práce mnohem obtížnější. Takže děkujeme za sdílení! Doufáme, že na oplátku zlepšíme váš zážitek s GOODFOODMOOD®.

1. Jak respektujeme vaše soukromí

Naší strategií ve společnosti Duni je být co nejotevřenější a nejtransparentnější v tom, jak shromažďujeme a používáme vaše informace.

Pro začátek vám dáme vědět, jaké informace shromažďujeme a proč. V další části si o tom můžete přečíst. 

Pak se dozvíte, co s vašimi informacemi děláme. S kým informace sdílíme? Co s nimi dělají? O tom si můžete přečíst v části 3.

Za třetí, vaše informace chráníme a dozvíte se, jak dlouho je uchováváme. O tom si můžete přečíst v částech 4 a 5.

Nakonec poskytujeme informace o vašich právech na soukromí, včetně toho, na koho se obrátit s dotazy nebo žádostmi. O tom si můžete přečíst v částech 6 a 7.

2. Jaké informace shromažďujeme a proč

Chceme, aby váš zážitek s Duni byl fantastický! Za tímto účelem shromažďujeme různé typy informací o vašem chování v aplikaci Duni Visualiser.

Druh informací:

Fotografie

Když vznesete požadavek na produkt, vznikne fotografie s produkty, které jste zadali. Snímky shromažďujeme za účelem zpracování, abychom určili a poskytli správné informace o produktu z nabídky produktů společnosti Duni. Po dokončení zpracování je snímek odstraněn, nepoužije se pro marketingové účely a žádné osobní údaje nejsou získány.

Údaje o používání

Shromažďujeme neosobní informace o způsobu vaší interakce s aplikací pro interní využití pro vývojové účely.

Jméno a e-mail

Když nás kontaktujete s dotazy, zpětnou vazbou nebo kvůli nahlášení problému,
zaznamenáváme vaše jméno a e-mail, abychom vám mohli odpovědět.

Další (osobní) údaje

Další data zpracovaná v aplikaci, např. informace (a možná osobní údaje) obsažené na fotografii. Vybízíme vás, abyste omezili množství osobně identifikovatelných informací na fotografii. Společnost Duni nenese žádnou odpovědnost za osobní informace na nich, ale bude samozřejmě respektovat veškeré platné právní předpisy týkající se zpracování těchto informací.

Tyto osobní údaje zpracováváme, abychom vám umožnili používat naši aplikaci, vylepšovali její funkce a pomáhali vám, pokud budete mít dotazy nebo s námi budete chtít jinak komunikovat.

3. S kým vaše informace sdílíme 

Vaše informace neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami, ale sdílíme je s těmi, kdo nám může pomoci naplnit vizi naší společnosti. Takovými příjemci mohou být další společnosti ve skupině Duni, poskytovatelé služeb nebo obchodní partneři. Všichni jsme odhodláni uchovávat vaše informace v bezpečí a klademe na tyto strany stejně vysoké nároky jako na sebe.

4. Jak vaše osobní informace chráníme

Záměrem společnosti Duni je ochrana osobních údajů jednotlivců, kteří tuto službu používají. Všechny osoby, jejichž osobní údaje společnost Duni zpracovává, si mohou být vždy jisty, že je jejich soukromí plně respektováno, a že byla zajištěna náležitá péče týkající se jejich osobních údajů.

Poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovány jedním nebo více z následujících způsobů:

  • za účelem poskytnutí vámi požadovaných informací a služeb,
  • za účelem přizpůsobení prostředí,
  • za účelem zpracování transakce,
  • za účelem zlepšení naší služby,
  • za účelem zlepšení zákaznického servisu,

Společnost Duni může poskytnout vaše jméno a e-mailovou adresu třetím stranám, jako je například expediční centrum nebo distributor našich produktů, za účelem splnění vašeho požadavku. Naším jménem vám budou poskytovat informace nebo produkty, o které jste vyjádřili zájem. 

Společnost Duni využívá bezpečnostní opatření, aby vaše osobní údaje chránila. Když prostřednictvím této služby odešlete informace, budou chráněny online i offline. Citlivé informace přenášené online chráníme pomocí šifrování a dále je chráníme i offline. K osobně identifikovatelným údajům mají přístup pouze zaměstnanci, kteří je potřebují k provedení určité práce. Počítače a servery, na které osobně identifikovatelné údaje ukládáme, jsou udržovány v zabezpečeném prostředí.

5. Jak dlouho vaše osobní informace uchováváme

Osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné. Snímky použité ke zpracování nejsou uloženy. Pokud jde o záležitosti zákaznické podpory, jména a e-maily se neuchovávají déle než rok poté, co jste nás naposledy kontaktovali.

Vaše informace můžeme uchovávat déle, je-li to nutné z důvodu zákonných požadavků.

6. Vaše práva na soukromí 

Ohledně vašich osobních údajů máte mnoho práv. Přečtěte si o nich více v části zde

Ohledně údajů zpracovávaných společností Duni mají jednotlivci následující základní práva:

  • přístup ke svým údajům a jejich čtení,
  • oprava údajů nebo jejich odstranění,
  • námitka proti používání údajů,
  • vyjádření obav z používání jejich údajů.
  • přijímat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově zpracovatelném formátu 

Výše uvedená práva platí, pokud nejsou v rozporu se zákony nebo jiným zákonným použitím osobních údajů při jejich zpracování společností Duni. 

Pokud je chcete uplatnit nebo se dozvědět více, kontaktujte nás! Kontaktní údaje naleznete na konci těchto zásad.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo podat na nás stížnost vnitrostátnímu dohledovému orgánu ve vaší zemi nebo švédskému dohledovému orgánu, Datainspektionen.

7. Koho byste měli kontaktovat?

Máte-li jakékoli otázky ohledně našich zásad nebo postupů při ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat. Kontaktovat nás můžete na: gdpr@duni.com